мова/language 

Переклад рекламного тексту

Переклади для сфери маркетингу, реклами та піару у багатьох асоціюються з перекладом назв компаній, девізів, гасел або слоганів. Однак, це всього лише верхівка айсбергу. Насправді поняття цього виду перекладу значно ширше, ніж здається на перший погляд.

Одним з найбільш поширених визначень реклами, сформульованих Американською Маркетинговою Асоціацією, є: «Реклама - це інформація неособистого характеру про товари, послуги або ідеї і починання, що розповсюджується у певній формі, призначається групі осіб (цільовій аудиторії) та фінансується певним спонсором». Таким чином, тексти, що містяться у матеріалах рекламного характеру, виконують функції, які не під силу будь-якому іншому тексту. В якійсь мірі такі тексти можна порівнювати з художніми творами завдяки творчій природі їх створення.

Переклад рекламних текстів називають також маркетинговим перекладом. Як їх створення, так і їх переклад вимагають від фахівців творчого і індивідуального підходу. При перекладі рекламної тематики важливо максимально точно передати зміст, не втративши при цьому маркетингову спрямованість. У більшості випадків, перекладачеві доводиться створювати новий продукт з урахуванням культури і психології населення тієї країни, до якої спрямована ця реклама.

Характер маркетингового перекладу залежить від цільової аудиторії. Наприклад, якщо група осіб, на яку орієнтовано текст, різнорідна, перекладачі використовують загальновживану лексику. Вона зрозуміла кожному носію мови перекладу через її широке застосування у повсякденному житті. Якщо ж рекламна кампанія призначається для вузького кола населення, для більш однорідної аудиторії, тоді буде доречним вживання вузькоспеціалізованої лексики та професіоналізмів.

Для ефективного та успішного перекладу рекламного тексту необхідно враховувати:

- як лінгвістичні особливості мови перекладу, так і культурну, психологічну та соціальну специфіку країни, на мову якої здійснюватиметься переклад;

- цілі, для яких призначена ця рекламна кампанія;

- склад цільової аудиторії;

- застосування різних способів виразності, які насичують рекламний текст емоційністю.

Основне, що слід пам'ятати перекладачеві під час маркетингового перекладу, - це те, що реклама не перекладається дослівно. Текст рекламного перекладу повинен писатися заново мовою споживача з урахуванням усієї специфіки та з використанням усіх методів і прийомів, які сприяють правильному та потрібному сприйняттю одержувачем рекламного повідомлення.