мова/language 

Технічний переклад вимагає участі профільних спеціалістів?

Для деяких видів технічного перекладу, коли різниця між термінами може бути ледь відчутною, доцільно залучати вузькоспеціалізованих перекладачів. Перекладач - це фахівець в області перекладацької діяльності, який не завжди є професіоналом у конкретній тематиці технічного перекладу.

Вузькоспеціалізовані перекладачі крім диплома перекладача мають додаткову технічну освіту. До них також можна віднести фахівців, що мають профільну технічну освіту: медичну, економічну, юридичну та іншу, і на достатньому рівні володіючи двома і більше мовами, пройшли курси підготовки перекладачів.

Технічний переклад вимагає акуратності і уважного ставлення до деталей. Навіть дрібні і незначні на перший погляд моменти у науково-технічних матеріалах можуть бути досить істотними. Спеціальні технічні терміни досить рідко, іноді зовсім не вживаються у повсякденному житті і практично не вивчаються у вищих навчальних закладах, що викладають перекладу.

Крім того, переклад терміну, який був точним і правильним 10 років тому, може втратити свою актуальність, або стати помилковим. Тому таку перекладацьку задачу обиватель зі шкільними знаннями мови, і навіть носій мови без відповідної освіти виконати не зможе.

Спеціаліст-технік також насилу буде розуміти і переклад, виконаний дипломованим перекладачем без досвіду роботи, навичок або додаткової освіти щодо конкретної технічної галузі. Він безперечно знайде цілий ряд неточностей і невідповідностей.

Для технічного перекладу характерні свої специфічні правила оформлення та вимоги відповідно до стандартів і норм ГОСТу. Нові неперекладені раніше абревіатури і скорочення перекладачеві доведеться розшифровувати і перекладати самостійно. Трапляється, що думку автора неможливо передати звичайним перекладом і доводиться використовувати контекстуальний переклад.

Існує певний стиль і різноманітність його підвидів в технічному перекладі. Стиль залежить від цільової аудиторії. Наприклад, інструкція з експлуатації може бути зрозуміла лише вузькому спеціалісту, а переклад тендерної або проектної документації здійснюється в більш вільній формі зрозумілій для більш широкого кола читачів.

Таким чином, ідеальним виконавцем технічного перекладу можна вважати перекладача зі знаннями філолога і технічного фахівця у певній сфері. Або для якісного перекладу необхідно залучити до роботи над ним двох фахівців: професійного перекладача і експерта у сфері тематики матеріалу, що потребує перекладу.